อัตราค่าบริการ

ค่าบริการในการตกปลาของเรา

บึงสำราญคิดค่าบริการเป็นรอบ รอบละ 12 ชม. 
รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. -21.00 น. 
รอบที่ 2 เวลา 21.00 น. -09.00
.


ค่าตกปลา      400     บาท/คัน/รอบ

 

 

ค่าเช่าเบ็ด      600     บาท/คัน/รอบ

 

 

(มัดจำ คันเบ็ด 1,000 บาท)** กรณีหาย 6,000 บาท/คัน **

 

 

ค่าเช่าสวิง      60     บาท/คัน/รอบ

   

(มัดจำ 200 บาท)

 

 

ค่าเหยื่อ       60 - 600     บาท

 

 

ค่าไกด์      1,000     บาท/รอบ (8 ชม.)

 

 

บ้านพัก/หลัง       600 – 4,000       บาท/ รอบ

 

 

 

 

 

แพกลางไม่มีค่าเช่าแพ,นำคันเบ็ดมาเองเอาเข้าได้ 1 คัน/1 คนเท่านั้น

*** สอบถามเพิ่มเติม ที่เบอร์ 02-734-9272 ***

 
 Tel : 662-734-9272
Fax : 662-734-9271