ประวัติบึงสำราญ

บึงสำราญ พิชชิ่งปาร์ค  เริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่ 6 เมษายน
พ.ศ. 2527
  มีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่   ระดับความลึกของน้ำโดย
เฉลี่ย 4.15 เมตร
  มีปลาเกมส์ ขนาดใหญ่มากกว่า 50 ชนิด
อาทิเช่น  ปลากะโห้
  ปลาบึก  ปลาเทพา  ปลาเทโพ  ปลาเค้า 
ปลาสวาย  ปลาแค้
  ปลากดคัง  ปลากราย  ปลายี่สกไทย
ปลาบ้า
ปลานวลจันทร์  ปลาเฉาฮื้อ  ปลาซ่งฮื้อ  ปลาเล่งฮื้อ 
ปลาชะโด
  ปลาแรด  ปลาอีทุก  ปลาช่อนอะเมซอล 
ปลากระพงขาว
  ปลาไน ปลาช่อนงูเห่า  ปลาอาเรเกเดอร์ 
เป็นต้น


       ปลากะโห้  และปลาบึก  ที่บึงสำราญมีจำนวนมากกว่า 10,00 ตัว  ขนาดน้ำหนักสูงสุดเกินกว่า  100 กิโลกรัม  และปลาบางชนิดมีนิสัยดุร้าย  หวงถิ่นอาศัย  ดังนั้นขอความกรุณาอย่าลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด และเพื่อความปลอดภัยโปรดระมัดระวังดูแลบุตรหลานของท่าน   มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายได้

 

 
 Tel : 662-734-9272
Fax : 662-734-9271